Название
Кишмиш № 342
Кишмиш Аксайский
Кишмиш Алёнушка
Кишмиш Америкос
Кишмиш Арсеньевский
Кишмиш Белое пламя (White Flame seedles ) ( США ) Кл .I
Кишмиш Блек Эмеральд
Кишмиш Валентино
Кишмиш Ваткана
Кишмиш Велес
Кишмиш Венус
Кишмиш Володар
Кишмиш Жемчужина
Кишмиш Запорожский
Кишмиш Золотце
Кишмиш К-1-7
Кишмиш Калина
Кишмиш Коктейль
Кишмиш красный
Кишмиш Летний королевский